Molecular Medicine Volume 10

Immunoglobulin Heavy- And Light-chain Repertoire in Splenic Marginal Zone Lymphoma

Kostas Stamatopoulos, Chrysoula Belessi, Theodora Papadaki, Evangelia Kalagiakou, Niki Stavroyianni, Vassiliki Douka, Stavroula Afendaki, Riad Saloum, Aikaterini Parasi, Dimitra Anagnostou, Nikolaos Laoutaris, Athanasios Fassas, and Achilles Anagnostopoulos

View article PDF

Posted by MolMed Editor on Oct 1, 2004 12:00 AM CDT